Potut pottuina!
feature3

Pro Peruna Ry

Pro Peruna -yhdistyksen tarkoituksena on lisätä tietämystä perunan ja perunatuotteiden ravitsemuksellisesta merkityksestä ja käyttötavoista ja näin edistää perunan käyttöä elintarvikkeena. Lisäksi yhdistys edistää perunan ja perunatuotteiden laatua ja peruna-alalla toimivien jäsentensä yhteistoimintaa.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen toimintamuotoja ovat perunaan liittyvä monipuolinen tiedotustoiminta sekä kuluttajatutkimusten ja alan selvitysten teettäminen. Lisäksi yhdistys on yhteistoiminnassa viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa sekä järjestää kokouksia ja seminaareja, harjoittaa voittoa tavoittelematonta projektitoimintaa, joka tukee edellä määriteltyjä tavoitteita.

Hallituksen jäsenistö pyritään kokoamaan hyvin monipuoliseksi palvelemaan kaikkia perunaan liittyviä tahoja siemenperunan tuottajasta aina kuluttajaan.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin vuodeksi 2013

Veli-Matti Rokka - Erikoistutkija
Tiina Lehtonen - Kouluttaja, kotitalousopettaja
Antti Hintikka - HZPC Pohjoisen kantaperuna Oy:n toimitusjohtaja
Ulla Liukkonen - Suomen keittiömestarit ry:n puheenjohtaja
Jussi Tuomisto - Perunatutkimuslaitoksen johtaja
Paavo Liestalo - Profood Oy:n toimitusjohtaja
Aki Aunola- Luonnosta Oy:n toimitusjohtaja
Ydistyksen puheenjohtajana toimii:
Saija Peltomaa - viljelijä.